Saturday, July 28, 2012

Manusia Postmodern

"Seorang manusia postmodern yang berdaulat sejati tidak diperbudak ilmu pengetahuan. Ia menguasai pengetahuan. Bukan dikuasai pengetahuan."

Bilangan Fu, Ayu Utami

No comments:

Post a Comment